Etiket - Durum Analizi

Duyguların Mevcut Durum Analizi

 Saygı, sevgi, hoşgörü tüm güzel duygular biçare ağlamaklı durumdalar.  Gelişen teknoloji; küçük yaştan insanları içine hapsettiği kutularda istediği gibi yoğurmuş ve eksi nesil ile yeni nesil arasında bir çağ...